+421 47 433 21 05

Hviezdoslavova 49/11, Lučenec

Všetko pre vaše účtovníctvo, mzdy a DPH

O spoločnosti

Vznik spoločnosti: 7.3.1995

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2577/S.

IČO: 31625401

DIČ: 2020465590

IČ DPH: SK2020465590

Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Pefčík – konateľ

Link na aktuálny výpis z obchodného registra:

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2827&SID=3&P=0