+421 47 433 21 05

Hviezdoslavova 49/11, Lučenec

Všetko pre vaše účtovníctvo, mzdy a DPH

Audit

Audítorské služby poskytujeme služby prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec.  Spoločnosť je členom Slovenskej komory audítorov (SKAU) a má licenciu UDVA č. 363. Audítorskú činnosť spoločnosť vykonáva podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Audit je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Povinnosť auditu účtovnej závierky vzniká obchodným spoločnostiam a družstvám po dosiahnutí veľkostných kritérií, ktoré sú uvedené v  § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve alebo účtovným jednotkám táto povinnosť vyplýva z osobitných zákonov (napr. obce, nadácie, neziskové organizáciie, obchodníci s cennými papiermi, banky, poisťovne atď.).

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár.