+421 47 433 21 05

Hviezdoslavova 49/11, Lučenec

Všetko pre vaše účtovníctvo, mzdy a DPH

Účtovnícka a konzultačná spoločnosť
D.A. CONSULT s.r.o.

Naša spoločnosť vykonáva vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a poradenskú činnosť na slovenskom trhu od roku 1995. Našimi prednosťami sú vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb, garancie za poskytované služby, primerané cenové relácie. V našom tíme sú skúsení a kvalifikovaní zamestnanci, ktorí si neustále zvyšujú úroveň odborných vedomostí. Našou prioritou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli naplno venovať svojmu podnikaniu. Pri poskytovaní našich služieb vychádzame maximálne v ústrety požiadavkám klientov, pracujeme pre ich prospech, pričom dodržiavame platnú legislatívu. Samozrejmosťou je dodržiavanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri poskytovaní našich služieb pre klientov dozvieme.

Našimi klientmi, ktorým vedieme účtovníctvo, daňovú evidenciu a spracovávame mzdy dodávateľským spôsobom sú fyzické i právnické osoby pôsobiace na trhu v najrozličnejších oblastiach.

Komunikujeme v anglickom a maďarskom jazyku.

Prečo si vybrať dodávateľa služieb?

Pre klienta je jednou z výhod pri vedení účtovníctva, vedení daňovej evidencie a spracovaní miezd dodávateľským spôsobom tá skutočnosť, že zodpovednosť sa v plnej miere prenáša na dodávateľa. Ak by klient mal vlastných účtovníkov, musí ich platiť, vytvoriť pre nich primerané pracovné prostredie a podmienky, programové vybavenie, výpočtovú a kancelársku techniku, zabezpečiť stravovanie atď. Vlastní zamestnanci sú nielen drahí, ale hlavne predstavujú veľké riziko. Ak spôsobia chyby pri vedení účtovníctva, daňovej evidencii, spracovaní miezd, ich zodpovednosť je limitovaná. V prípade dodávateľského spôsobu vedenia týchto agiend, sa klienti takýmito problémami nemusia zaoberať. Za správnosť a včasnosť zodpovedáme my ako dodávateľ týchto služieb. Sme poistení zo zodpovednosti za prípadné škody spôsobené účtovníkmi pri výkone ich práce.